Fes-te soci!
News

Bases concurs de logos Centre Català de Basilea

Published on 23 gener 2021 under General
Bases concurs de logos Centre Català de Basilea

1) Poden participar-hi totes les persones que ho desitgin.


2) Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres per categoria.


3) Les obres presentades han de ser originals i inèdites.


4) Tenim dues categories: «Nou logo CCB» i«Nou Logo 50è Aniversari CCB»


5) Els logos han de representar Catalunya i Suïssa i hi ha de sortir el text “Centre Català de Basilea“.


6) Els dissenys s’han de presentar en format digital (png o jpg), amb una resolució mínima de 300 ppp, en color (opcional), en gamma de grisos (opcional) i en estricte blanc i negre (obligatori, una sola tinta).


7) Els autors que ho desitgin poden acompanyar el logo d’una breu explicació (p.ex. si han incorporat algun símbol que altrament passaria desapercebut).


8) Els logotips es podran presentar entre el 21 de Gener i el 28 de Febrer 2021.


9) Els logotips s’hauran de lliurar per correu electrònic a l’adreça següent: Centre Català de Basilea cnbasilea@gmail.com


10) El nom de l’autor no pot sortir en els logos.


11) Juntament amb els dissenys dels logotips, cada participant facilitarà les seves dades de contacte: número de telèfon i/o adreça electrònica.


12) Els guanyadors, a més, possiblement hauran de facilitar fotocòpia del DNI i adreça per motius fiscals.


13) Els logotips rebuts s’exposaran del 3 al 12 de Març 2021 a la pàgina web i als facebook del CCB. A més, s’enviran per correu electrònic a tots els socis.


14) Les votacions seran exclusivament pels socis via e-mail. S’admetran els vots rebuts abans del dia 16 de Març 2021 a l’adreça cnbasilea@gmail.com.


15) El dia 17 de Març 2021, La Junta comunicarà quins logos han estat els guanyadors.


16) Hi haurà un únic premi per categoria que consistirà en un val de 150 CHF.


17) El veredicte serà inapel·lable.


18) El dia 19 de Setembre 2021 es realitzarà la presentació oficial dels dos logos i es lliuraran el premis en l‘inici dels actes del 50è Aniversari del Centre Català.


19) Els logotips presentats no poden contenir ni manifestar: actituds violentes, de discriminació de qualsevol mena, ni simbologia contrària als drets fonamentals.


20) Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.


21) La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.


22) Si les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient, el jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs.


23) Per a més informació, adreceu-vos a: Centre Català de Basilea cnbasilea@gmail.com

Animeu-vos a participar!!!