Fes-te soci!

Event: Assemblea General Ordinària de l’any 2019

Assemblea General Ordinària de l’any 2019
abr.
05

Assemblea General Ordinària de l’any 2019
Dia: Divendres , 5 d’Abril 2019 , a les 19:00 h. (durada max.2 h)
Lloc: Can Kuhner – Friedhofstrasse 8 – CH – 4127 Birsfelden

PDF: Ordre del dia Assemblea 2019

Ordre del dia
1. Salutació i inici de la sessió
2. Aprovació de l’ordre del dia
3. Lectura de l’acta de l’assemblea general de l’any 2018, num.47
4. Activitats de l’entitat durant l’any 2018
5. Estat de comptes de l’entitat de l’any 2018
6. Altes i Baixes de la Junta Directiva
6.1 Confirmació o votació dels membres de la Junta Directiva
7. Activitats i pressupost per a l’any 2019
7.1 Activitats 2019
7.2 Pressupost 2019
8. Diversos:
– Informació Trobada de Centres Catalans a Basilea.
– Informació d’interés pels socis
– Xarxes professionals a Basilea
9. Precs i preguntes

La Junta Directiva del Centre Català de Basilea