Fes-te soci!

Event: Contacontes “La màquina de la son”

Contacontes “La màquina de la son”
set.
26

Fr. 26.09. 15:30 Uhr
Catalá i castellá / Catalán y español / Katalanisch und Spanisch

„La màquina de la son“ de David López Retamero

El dia que la Vigília i l’Oblit decideixen esbrinar què és l’insomni, el jove Carmelo es veu condemnat a un seguit de nits desvetllat. Però no es desanima i, gràcies als seus propisrecurs i a l’ajuda dels seus amics, construeix una màquina per a recordar com es fa per dormir.

„La máquina de los sueños“ de David López Retamero

¿Cómo recuperar el sueño perdido?
El día que la Vigilia y el Olvido deciden averiguar qué es el insomnio, el joven Carmelo se ve condenado a pasar una serie denoches desvelado. Pero no se desanima y gracias a sus propios

(„Die Traummaschine“)
Comptat per / Contada por / Erzählt von Ximena Amador & Pilar García-Arroba

Lloc: Jukibu