Fes-te soci!

Començar a viure a Basilea

Quan es viu en un lloc nou, fins i tot fer les coses més enzilles es pot convertir ràpidament en una cursa d’obstacles. Hi ha un gran nombre de tasques a fer, terminis per complir, formularis per omplir, organismes a conèixer … La institució central a Basilea Ciutat és l’Oficina de Residents, que ofereix una àmplia gamma de serveis. El cantó, a més, té un fulletó informatiu en anglès.

Registre i detalls administratius

Mudar-se a una nova casa en canviar de treball planteja moltes qüestions administratives.

Després d’entrar al país, la persona nouvinguda s’ha d’adreçar a l’oficina de Serveis de Migració i Població en els següents 14 dies, amb el passaport i una foto. La mida de foto oficial és una mica més gran que a Catalunya. També es recomana informar el Consolat d’Espanya a Berna. Els nouvinguts a Basilea reben un paquet d’informació completa, descomptes i excursions al registrar-se. Alguns barris organitzen festes de benvinguda especial per als nouvinguts.

Els permisos de residència

Un cop registrat al cantó, el govern normalment emet l’anomenat “Aufenthaltsbewilligung B” (residència de permís B). En cas de tenir un contracte de treball superior a un any s’ha de renovar el permís de residència cada 5 anys.

Introducció i importació de mercaderies

El consolat suís a Barcelona o el consolat d’Espanya a Berna pot facilitar informació sobre els termes i les condicions d’entrada a Suïssa, així com detalls sobre els visats, passaports o els requisits d’identificació. Per a estades més llargues a Suïssa, es recomana als nouvinguts portar amb si els documents originals més importants, com certificats de naixement i matrimoni, pòlisses d’assegurança, testimonis d’ocupació i certificats acadèmics, receptes mèdiques, permisos d’entrada, etc

Suïssa ha signat l’acord de Schengen, que elimina els controls fronterers entre els estats membres.

Importació d’articles per a la llar

Una vegada que es té el permís de residència es pot ja preparar la mudança, ja sigui per via aèria a través de Aeroport de Basilea-Mulhouse-Freiburg o per carretera. És important que informi a les autoritats per avançat. Per regla general, les oficines de duanes estan obertes de 7:00-17:30 En general, la importació de béns usats està lliure d’impostos. Entre els documents necessaris s’inclouen tots els documents personals, així com l’anunci de la sortida del país d’origen, el permís d’entrada, els arrendaments de pisos o cases, i una llista completa dels articles importats.

Importació de vehicles privats

Els automòbils privats s’han de declarar a la frontera. En el cas dels vehicles més antics és recomanable consultar les autoritats per avançat. Si el vehicle té menys de sis mesos d’antiguitat, cal pagar drets de duana. Tots els papers del cotxe, papers de l’assegurança, així com el permís de conduir dels conductors, s’han de dur al cotxe en tot moment. Els vehicles es poden registrar al MOT directament després d’entrar a Suïssa. En cas contrari, és possible conduir amb plaques de matrícula estrangera, permís de conduir i vehicle documents fins per un any. Podeu demanar més informació a l’Administració Federal de Duanes de Suïssa.

Importació de béns i mascotes

La importació de béns problemàtics, com ara plantes exòtiques, està subjecta a regulacions especials. Trobareu més detalls en els fullets emesos per l’Administració Federal de Duanes de Suïssa. Per obtenir informació relativa a la importació d’animals domèstics per favor consulti amb l’Oficina Veterinària.

Reunificació familiar

Abans que es puguin mudar els familiars cal fer una petició als Serveis i migració d’Oficina de Població. Com a regla general, els membres de la família se’ls s’emet una “Aufenthaltsbewilligung B» (residència de permís B). També es pot demanar en cas que s’estigui planificant les noces; durant aquest període, però, la parella no està autoritzada a treballar. Les parelles de fet han de trobar el seu propi lloc de treball i han de complir amb les disposicions legals de la llei del mercat de treball. Un cop se’ls ha concedit un permís de residència, cònjuges, pares i fills són lliures de buscar feina per si mateixos (és a dir, sense les mateixes restriccions legals del mercat laboral). Els permisos de treball s’expedeixen després d’una avaluació dels termes i condicions d’ocupació dutes a terme pel «Einwohnerdienste» (Oficina de Registre de Residents).

Els cònjuges i fills de ciutadans suïssos, així com els de les persones amb una residència o permís de treball o permís de residència, que han entrat al país en el context de la reunificació familiar poden prendre una feina per compte propi o aliè en tot a Suïssa sense cap addicional procediments d’aprovació.
Enllaç útil: http://www.spousecareercentre.com

Sistema de salut

Els residents a Suïssa estan obligats a contractar una assegurança mèdica durant els primers tres mesos d’estança.

La “Grundversicherung” (assegurança mèdica bàsica) és obligatòria i les asseguradores no es poden negar a proporcionar-la. Hi ha diverses pàgines web que comparen les quotes mensuals. Aquestes varien segons el model bàsic escollit, la franquícia, el cantó de residència, l’edat, etc.

Altres serveis, com el dentista, l’ortodòncia, les ulleres, i determinats medicaments no estan inclosos a l’assegurança bàsica. Per això existeix la “Zusatzversicherung” (assegurança complementària), que amplia els serveis inclosos i aquests varien en funció de la companyia asseguradora.

Els nens, a diferència dels adults, estan assegurats sense franquícia i les asseguradores cobreixen el 90% del cost de la consulta, vacuna, analítica, etc. A Basilea comptem amb la Dra. Bettina Finkelstein, especialitzada en Pediatria i formada a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron de Barcelona. Atén en Català, Alemany, Castellà i Anglès.

Integració

Basilea té polítiques molt actives d’integració social. Aquí hi viuen més de 160 nacionalitats i aproximadament 1 de cada dos matrimonis són entre persones amb diferent nacionalitat.

Els nouvinguts a Basilea tenen una àmplia xarxa de serveis d’assessorament.

En la Llei d’integració, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2008, el cantó té l’obligació d’ajudar els nouvinguts en els seus esforços per integrar-se. És responsable de la creació de condicions favorables perquè puguin participar fàcilment en tots els aspectes socials i comercials de la vida a Basilea. Una de les moltes oportunitats que ofereix és, per exemple, la sèrie d’esdeveniments titulat “Benvingut a Basilea“, que se celebra diverses vegades a l’any per a tots els ‘nouvinguts’. Els experts que assisteixen a l’esdeveniment de la nit i ofereixen informació útil sobre els temes principals de la vida quotidiana com l’estat de residència, ocupació i educació.

El llenguatge és un factor clau per a la integració. Hi ha una gran oferta de cursos d’alemany.
Més informació:

http://www.integration-bsbl.ch

Tours per la ciutat per als nouvinguts

Des de 2011, s’ofereixen tours que ofereixen valuosos consells sobre la vida quotidiana a Basilea. En aquest recorregut es tracten temes com el transport públic, la vida cultural, el servei de correus i els serveis de salut. El recorregut té una durada de dues hores i mitja.

Registre en Turisme de Basilea al tel. 061.268 68 68 o per correu electrònic: info@basel.com